GUIDE: Socialstyrelsen lanserade nya multispråksajt på mindre än 6 veckor

När Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att göra informationen om hur personer utbildade i andra länder ansöker om yrkeslegitimation mer tillgänglig föll valet på Drupal 8.

languages_wide.jpg

Tillgänglighet och språkhantering identifierade vi tidigt som viktiga byggstenar, och därför var det viktigt för oss att hitta ett verktyg som kunde tillgodose dessa krav”, säger Carl-Fredrik Reel, webbstrateg på Socialstyrelsen. Efter en förstudie föll valet på Drupal:

  • Drupal hade bäst språkstöd av de plattformar man tittade på
  • Drupal har utvecklats med god tillgänglighet i fokus
  • Drupal bedömdes bäst klara av de framtida krav på vidareutveckling man kan se

I den här guiden summerar vi projektet och vilka möjligheter som finns i Drupal 8 för dig som har språkstöd och tillgänglighet som viktiga krav i dina webbprojekt.

Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret till höger och lyckas med dina multispråksprojekt framöver.