GUIDE: Lyckas med tillgänglighet i praktiken

God tillgänglighet handlar om att göra det enkelt för så många som möjligt att använda webbplatsen. För att lyckas krävs det mer än en punkt om att standarden WCAG 2.0 ska användas i kravlistan.

Enligt SCB (2013) har 26% i åldern 16-64 år någon typ av funktionsnedsättning. Men alla har vi särskilda behov ibland. Vi kan ha en dålig dag, vara sjuka eller stressade, befinna oss i en speciell miljö eller använda en enhet som ställer särskilda krav.

När tillgänglighetsexperten Pär Lannerö från Post- och Telestyrelsen talade på vårt frukostseminarium bad vi honom ta upp hur man ska tänka kring tillgänglighet som en kontinuerlig process i hela arbetet med webbplatsen. I den här rapporten sammanfattar vi Pärs presentation av processen och kompletterar med våra egna tankar.blibattrewebbestallare

  • Checklistor för projektets olika faser
  • Tips om bra verktyg att börja med direkt
  • Länkar till resurser där ni kan lära er mer
Ladda ner guiden genom att fylla i formuläret till höger och skapa god tillgänglighet i dina webbprojekt framöver.