Frukostseminarium: 4 starka öppna alternativ för webbpublicering

Vi höll en frukostföreläsning och berättade om fyra populära öppna alternativ för webbpublicering. Vi introducerade våra åhörare till Drupal, WordPress, Umbraco och EZ Publish - hur de fungerar, vilka styrkor de har och när du ska använda dem.

Målgrupp: Webbplatstrateger, projektledare och kommunikatörer
Föreläsare: Tomas Persson, webbstrateg, Wunderkraut

Innehåll:

Vilket verktyg är bäst för era webbegendomar? När ni ställer frågan till olika leverantörer får ni ofta olika svar beroende på vem ni frågar. Finns det dolda motiv? Får leverantören en kickback på licenserna för vissa verktyg? Behöver de komma upp i en viss volym för att behålla sin status?

I det här föredraget kommer vi introducera er till fyra väldigt starka öppna alternativ för webbpublicering: WordPress, Drupal, EZ Publish och Umbraco. Tillsammans utgör de idag ca 65 % av den globala marknaden för webbpubliceringsverktyg. Allt ifrån enklare bloggar till stora komplexa siter som 35 % av alla amerikanska myndigheter. 

Vårt mål är att du efter föreläsningen ska förstå:

  • Varför öppen källkod dominerar på webben
  • Hur respektive verktyg fungerar och vad som skiljer dem åt
  • När du ska använda de olika verktygen

Det kommer även att finnas tid för frågor i slutet av seminariet. Kontakta tomas.persson@wunderkraut.se om du har några frågor. Vill du hålla koll på alla våra kommande seminarier och rapporter vi skriver? Följ oss då på Twitter, Facebook eller LinkedIn.