Kostnadsfri frukostföreläsning: Hur fungerar visselblåsarsystem?

Välkommen till denna frukostföreläsning där Petter Tiger, vd på Lantero, berättar om möjligheterna och vad ni behöver känna till om visselblåsarsystem.

Petter-Tiger-klar.jpg

Allt fler ser möjligheterna med anonyma rapporteringskanaler för att fånga upp oegentligheter, men det är mycket att tänka på kring lagstiftning, branschspecifika regler med mera.

Under frukosten kommer ni att få mer information om varför organisationer och företag gynnas av en anonym rapporteringskanal för anställda, leverantörer, partners eller andra intressenter så att eventuella oegentligheter kan hanteras korrekt. Och hur ni går tillväga om ni vill införa ett visselblåsarsystem.

Tid: ca 45 minuter + frågor
När: 8:30-9:30 fredag 21 oktober 2016 (frukost kl 8, föredraget startar 8:30)
Var: Maria Bangata 4a, Södermalm, Stockholm, portkod 2244
Målgrupp: 
IT-chefer, projektledare, kommunikatörer, jurister, hållbarhets- och kvalitetsansvariga

Kontakta pontus.rosin@wunderkraut.se om du har några frågor.