Frukostseminarium: Har ni koll på ert Google Analytics konto?

Ladda ner material från vår frukost där vi gick igenom vad ni behöver göra för att ert Analytics konto skall fungera som beslutsstöd i verksamheten.

Målgrupp: Digitala marknadsförare, webbplatstrateger, projektledare och kommunikatörer
Föreläsare: Tomas Persson, webbstrateg, Wunderkraut

Innehåll:

Google Analytics är installerat på de flesta webbplatser idag och ger oss enorma möjligheter till att verkligen börja arbeta med "datadrivna" beslut i verksamheten. Det finns dock ganska många fallgropar och även ett stort kunskapsgap kring Google Analytics.

Vi går igenom vad du som webbplatsägare behöver förstå och arbeta med för att verkligen komma till ett läge där ni kan ta beslut baserat på den data som finns i Google Analytics. 

Detta seminarie riktar sig till dig som är lite bekant med gränssnittet i Analytics (utan att vara en expert). När du går hem skall du förstå följande områden:

  • Vad vi kan göra med webbanalys (och vad kan vi inte göra)
  • Kontouppsättning i Google Analytics och grunder i properties, vyer samt filter
  • Hur fungerar mätningen i Analytics och vad kan vi mäta egentligen?
  • Event tracking - händelse mätning måste man sätta upp själv och därför missar många detta
  • Mål - vad är bra mål och vad kanske inte är lika lyckat att mäta som mål?
  • Rapportering - en genomgång av dashboards och rapporter

Det kommer även att finnas tid för frågor i slutet av seminariet. Kontakta tomas.persson@wunderkraut.se om du har några frågor. Vill du hålla koll på alla våra kommande seminarier och rapporter vi skriver? Följ oss då på Twitter, Facebook eller LinkedIn.